Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Zámek ZÁMEK HAZLOV
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Zámek Hazlov

plán přízemí

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 24. 9. 2011
Exteriér, stavební vývoj:

Hazlovský hrad byl založen v severní, výše položené části vsi, na severu, jihu a západě ho obtéká potok. Složitý stavební vývoj komplexu hradu – a později zámku – je dosud poznaný jen málo. Nejstarší dochovanou částí hradu je hranolová věž s románským okénkem v přízemí, dnes dvoupatrová. O podobě dalších staveb z románského období, včetně paláce, nic nevíme. Vývoj gotické zástavby není dosud přesně vyjasněn. Do této etapy rozhodně spadá velký obdélný palác s arkýřem na západní straně hradu a patrové stavení na jihu; gotická je i polygonální schodišťová věž při západním průčelí jižního stavení a část dnešního vstupního křídla napravo od vjezdu. Rozfázování gotické výstavby neznáme, předpokládá se pouze, že vznikala minimálně ve dvou etapách ve 14. a 15. století. Vchod do hradu snad vedl nejpozději od 14. století v současné poloze, tedy od jihovýchodu. V období renesance a baroka, ovšem neznámo kdy přesně, bylo na jihu ke hradu přistavěno rozlehlé hospodářské zázemí, zbořené v r. 1967. Původně renesanční je hmota budovy na jihovýchodě (později přestavěna klasicisticky) a bývalého pivovaru na severovýchodě. Do období baroka spadá přestavba vstupního traktu a vybudování nové kostelní lodi mezi starou románskou věží a gotickým palácem (1687 – 1688). Podobu zástavby, která původně v místě kostela stávala a která mohla mít i románský původ, neznáme.

 
Interiér:

Nejhodnotnější části interiérů se nedochovaly nebo jsou v troskách. V přízemí jižního paláce je dokumentačně doložena místnost s hřebínkovou klenbou sklenutou na dva pilířky.

 
Současný stav:

Jednotlivé části hazlovského zámku se nacházejí v různém stupni zachovalosti, či spíše rozpadu. V dobrém stavu je pouze původní románská věž s kostelem Povýšení sv. Kříže, naopak starý palác na západě je patrný pouze v úrovni sklepů. Jižní gotický trakt je ve zříceninách. Lépe je na tom budova na jihovýchodě, vstupní trakt a bývalý pivovar, které destrukci dosud odolávají. Tomu napomáhá i úsilí obce, která se pokouší o záchranu cenné památky.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy