Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Zámek ZÁMEK HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Zámek Hluboká nad Vltavou

půdorys

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 25. 9. 2011
Exteriér, stavební vývoj:

Zámek Hluboká nad Vltavou stojí na ostrohu nad řekou Vltavou. Naše znalosti o podobě jeho gotické vývojové fáze jsou pouze zlomkovité: víme, že se jednalo o (patrně dvojdílný) objekt s obvodovou zástavbou, bergfritem a několika baštami. Za pánů z Pernštejna zřejmě obklopilo hrad mimořádně pokrokové sypané zemní opevnění (tzv. rondely), z něhož se však do dnešní doby nedochovaly žádné pozůstatky; i podobu ostatních hradních objektů téměř zcela setřely pozdější přestavby, zejména ta z poloviny 19. století. Dnešní novogotický zámek na půdorysu nepravidelného pětiúhelníku má dvě nádvoří: malé a velké. Nároží zámku tvoří osmiboké věže a věžice, které mají v některých případech svůj původ v prvcích někdejšího opevnění. Zámku dominuje vysoká, nahoře ustupující věž, stojící v místě původního bergfritu. Rovněž vstup má podobu průjezdu ve věži a nachází se na severozápadě. Malebnost vzhledu objektu, který je znám svojí charakteristickou bílou barvou, podtrhují četné arkýře na krakorcích, opěrné pilíře s fiálami, ochozy, cimbuří, střílny, chrliče a jiné detaily v tudorovské novogotice. Objekt má 141 místností.

 
Interiér:

Většina sbírek značné umělecko-historické hodnoty byla na Hlubokou svezena z ostatních schwarzenberských sídel. Vyzdvihnout je třeba zejména soubory (či jejich torza) tapisérií; nejstarší mezi nimi jsou vlámské tapisérie z konce 16. století se starozákonními náměty. Bohatě zastoupeno je v zámeckých sbírkách malířské umění, z nichž velké množství namaloval Angličan J. J. Hamilton a vyznačuje se loveckou tematikou. Sbírka nábytku je velmi různorodá a zahrnuje exempláře několika slohů a epoch. Pro celý interiér je charakteristické vysoce kvalitní provedení řezbářských a truhlářských prací. Z dalších četných zajímavostí upozorňujeme alespoň na různé druhy skla a porcelánu (včetně čínského) zrcadla s krásně řezanými rámy, cínové nádobí a ovšem zámeckou knihovnu, která čítá 12.000 svazků.

 
Současný stav:

Zámek Hluboká nad Vltavou se dochoval v té podobě, jak byl popsán výše.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy