Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Zámek ZÁMEK HORAŽĎOVICE
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 29. 4. 2010
Historie objektu:

První písemná zpráva o Horažďovicích pochází z r. 1251, kdy město náleželo Bavorům ze Strakonic. R. 1307 obléhal Horažďovice, které tehdy hájil Bavor III. ze Strakonic, samotný Rudolf I. Habsburský. V nelehké situaci se nakonec Bavor, který Rudolfa coby českého krále neuznával, podrobil a odstoupil panovníkovi hrad Zvíkov. Krále však mezitím postihla mnohem horší pohroma: dostal úplavici, na kterou ještě během obléhání zemřel. Malý horažďovický hrad už v té době nejspíš stál, snad byl zbudován spolu s opevněním města okolo r. 1279. Protože však zdaleka nedosahoval významu sousedního hradu Prácheň, první výslovná zmínka o něm se datuje až do r. 1467, kdy Horažďovice náležely Rackovi z Kočova! Bavorové drželi město do osmdesátých let 14. století. R. 1404 připadly Horažďovice pánům z Hradce a před r. 1456 panství koupil Děpolt z Rýzmberka, který je o r. 1459 zase prodal bratřím Janovi a již zmíněnému Rackovi z Kočova. Racek z Kočova stranil uherskému králi Matyáši Korvínovi a škodil straně krále Vladislava, za což Horažďovice r. 1477 oblehlo a po dlouhém dobývání nakonec (r. 1478) i obsadilo královské vojsko. Město i s hradem pak získal velitel obléhatelů, velkopřevor strakonických johanitů Jan ze Švamberka, který je r. 1483 prodal Půtovi Švihovskému z Rýzmberka. Švihovským z Rýzmberka, kteří Horažďovice ovládali po celé 16. století, malý horažďovický hrádek nestačil a proto ho postupně rozšířili a přestavěli na renesanční zámek. Na prahu třicetileté války (od r. 1608) Horažďovice držel Ferdinand Karel Švihovský z Rýzmberka, který by českým bratrem a posléze se zdržoval na dvoře krále Fridricha Falckého. R. 1619 Horažďovice přepadli a vydrancovali vojáci císařského generála Buquoye a o tři roky později bylo panství Ferdinandu Karlovi, který po Bílé hoře opustil Čechy, zkonfiskováno. Konfiskát získal ještě v témž roce Adam ze Šternberka, jehož rodu náležel do r. 1708. Šternberkové byli posledními, kdo do podoby horažďovického zámku zasáhli zásadním způsobem: v letech 1681 – 1692 ho Václav Vojtěch ze Šternberka nechal podle projektu vlašského stavitele Salominiho přestavět v barokním slohu. Po r. 1708 se majitelé horažďovického panství střídali až do r. 1834, kdy je koupil kníže Rudolf Kinský. Kinským pak Horažďovice zůstaly až do r. 1945.

 
Galerie rodů působících na objektu:
Bavorové ze Strakonic z Hradce Švamberkové Švihovští z Rýzmberka Šternberkové
Thunové Kinští z Vchynic
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy