Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Zámek ZÁMEK HORAŽĎOVICE
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Zámek Horažďovice

půdorys přízemí

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 29. 4. 2010
Exteriér, stavební vývoj:

Horažďovický hrad byl velmi malý objekt, který vznikl snad současně s opevněním města v severozápadním koutě jeho hradeb. Na severu a západě tvořila vnější frontu hradu městská hradba, doplněná ještě o parkán; obdobně silná zeď – možná rovněž doplněná o příkop či dokonce parkán – pak uzavírala jednodílný čtvercový areál i na zbylých stranách proti městu. V jihovýchodním nároží byl postaven subtilní okrouhlý bergfrit, který zajišťoval přilehlé kurtiny a patrně na jihu proraženou hradní bránu. Hranolový palác se přimykal k hradbám v severozápadním rohu nádvoří, jak dokládá dodnes dochovaný valeně zaklenutý suterén pod úrovní této části zámeckého nádvoří. Snad v období pozdní gotiky vyplnila část šířky západního ramene parkánu rozměrná obdélná budova, zakončená na severu hranolovou věží. Věž, která mohla být obytná, o mnoho nepřevyšovala okolní zástavbu; ještě Willenbergova rytina z počátku 17. století ukazuje, že na západě měla věž vysazen rozměrný arkýř a že byla zakončena roubeným či brázděným polopatrem s vysokou dlátkovou střechou. V zámek proměnily středověký hrad dlouhodobé rozsáhlé renesanční přestavby Švihovských z Rýzmberka (zahájené po r. 1483 a dosahující svého vrcholu ve druhé polovině 16. a počátkem 17. století), které v letech 1681 – 1692 doformovaly barokní úpravy Šternberků. Tyto přestavby znamenaly obestavění hradního nádvoří patrovými budovami, resp. budovami se zvýšeným přízemím, které však plochu již tak malého nádvoří příliš nezmenšily. Tohoto efektu bylo dosaženo tím, že nové budovy vystoupily mimo obvod starších hradeb, resp. zabraly prostory staršího parkánu. Nádvorní průčelí západního a východního křídla se otevřela toskánskými arkádami a válcová věž na jihovýchodě byla zakomponována do novější kaple. Směrem do města vzniklo rozlehlé předzámčí s hospodářskými budovami, zahrnujícími mj. i pivovar v jeho jihovýchodní části. Dnes už prakticky zaniklé zámecké zahrady se rozprostíraly jednak v bývalém parkánu městského opevnění na severu a západě, jednak na rozlehlé ploše severozápadně od zámku.

 
Interiér:

Nejpozoruhodnější vnitřní prostorou horažďovického zámku je raně barokní velký sál z doby okolo r. 1680. Autor jeho podoby, vlašský stavitel Salomini, nechal stěny sálu vyzdobit freskami s námětem válek s Turky; nástropní freska o rozloze 75 čtverečních metrů je inspirována bitvou pod Vyšehradem. Zámecká kaple sv. Kříže, rovněž z doby okolo r. 1680, je zdobena nástropní freskou Povýšení svatého Kříže z r. 1712. Oltář v kapli pochází – s výjimkou postranních skříněk, které jsou z r. 1691 – z poloviny 18. století.

 
Současný stav:

Zámek Horažďovice se nachází v severozápadní části města. Přichází se k němu od náměstí prostorem bývalého předzámčí, kde dodnes stojí některé z původních hospodářských budov. Předzámčí je ostatně dostupné i průjezdem v severním traktu. Vlastní zámek je patrová čtyřkřídlá budova s vnitřním nádvořím s renesančními arkádami (částečně zazděnými), do nějž se vchází od jihu průjezdem s barokním portálem. V severozápadním nároží zámku se tyčí čtverhranná věž, kdysi pozdně gotická. V bývalé zahradě v severozápadním sousedství zámku stojí šestiboký raně barokní gloriet.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy