Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Zámek ZÁMEK HRUBÝ ROHOZEC
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Zámek Hrubý Rohozec

půdorys jádra

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 16. 1. 2011
Exteriér, stavební vývoj:

Původní středověký hrad Rohozec býval dvojdílný. Podobu jeho předhradí dnes neznáme, protože jej zcela setřely pozdější parkové úpravy. Jádro téměř lichoběžníkového tvaru bylo vymezeno kamennou hradbou a na třech stranách chráněno příkopem; pouze na východě, nad strmým srázem nad řekou Jizerou, příkop absentoval. Ústředním objektem hradu byl mohutný několikapatrový podsklepený donjon lichoběžníkového půdorysu v jihovýchodním nároží jádra, jehož přízemí bylo rozčleněno do tří místností. Hranolová věž, jejímž úkolem byla ostraha brány do nádvoří na severovýchodě, se tyčila i uprostřed severní hradby. Za Johanky z Krajku a jejího manžela Jana ze Šelmberka vzniklo pozdně gotické křídlo při východní hradbě, což si zároveň vynutilo přeložení brány do její dnešní polohy uprostřed jižní hradby. Ve výrazných přestavbách objektu, který jej již značně přiblížil charakteru zámku, pokračoval Johančin bratr Kunrát Krajíř z Krajku v letech 1513 – 1516. Především byl znivelizován do té doby velmi nerovný terén nádvoří, takže přízemí východního paláce, položené níže než paty obou věží, se stalo suterénem. Při západní hradbě vzniklo nové obdélné křídlo a vstupní brána dostala podobu průjezdu v hranolové věži předsunuté před obrys hradby do příkopu. Nádvorní goticko – renesanční portál průjezdu dosud nese letopočet svého vzniku: 1516. Patro věže zpřístupnila pozoruhodná pozdně gotická pavlač na osmi konzolách propojená s patrem nového paláce. Karel z Vartemberka a Jan Jiří z Vartemberka nechali na konci 16. a v první třetině 17. století přestavět západní palác renesančně, přičemž byla prolomena nová sdružená okna. Severozápadní nároží vyplnilo nové renesanční křídlo, při severní straně nádvoří vznikla arkádová stěna a dnes již zaniklá arkáda byla zřízena i v nově zbudovaném patře paláce východního. Střechy byly doplněny o výrazné renesanční štíty a vzhled objektu, který lze po vartemberské přestavbě již označovat jako zámek, výrazně změnila i sgrafitová rustika. Do 17. století je možné umístit i vznik zámecké zahrady, která postupně nahradila původní předhradí a byla – zvláště v 19. století za Desfoursů – dále upravována. František II. Antonín Desfours nechal v letech 1822 – 1826 přestavět vstupní věž v klasicistním slohu; klasicistní změny se tehdy dotkly i fasád a interiérů. Poslední úpravy Desfoursů z doby po roce 1880 naopak zámku klasicistní charakter zase částečně odňaly.

 
Interiér:

V interiérech zámku Hrubý Rohozec lze nalézt jak místnosti s původním zařízením, tak i expozici vývoje kultury bydlení a odívání od renesance přes klasicismus až po secesi. Cennou památkou je kaple, barokně přestavěné ze starého gotického donjonu roku 1675. Jejímu interiéru vévodí oltář s obrazem Korunování Panny Marie. Pozoruhodná je i dochovaná prostora přiléhající původní hradní kaple se sklípkovou klenbou. Dvoupatrová barokní kruchta nese varhany z poloviny 18. století.

 
Současný stav:

Zámek Hrubý Rohozec se dochoval v té podobě, jak byl popsán výše. Je to čtyřkřídlá dvoupatrová budova s věžovitou bránou v jižním průčelí a nárožní arkýřovou vížkou nad kaplí. Zdivo starého donjonu na jihovýchodě dnes pokrývá empírová omítka.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy