Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Zámek ZÁMEK JEMNICE
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Zámek Jemnice

vývojová analýza

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 10. 3. 2009
Exteriér, stavební vývoj:

Město Jemnice bylo zbudováno na vysokém ostrohu nad řekou Želetavkou. Na nejpřístupnějším – a tudíž nejvíce ohroženém – jihovýchodním konci byl do hradeb vetknut gotický hrad náležící k typu francouzský kastel. Jednodílný hrad lichoběžníkového půdorysu obklopila 2 metry silná zeď, která na jihu a východě využila obvodové hradby města. V severozápadním, severovýchodním a jihovýchodním nároží vznikly tři subtilní okrouhlé flankovací věže (jejich vnější průměr dosahoval 6,5 – 8,5 metru). Při severní hradbě stával obdélný palác s průjezdem do nádvoří, existenci druhé palácové budovy lze předpokládat na západě. Po celém obvodu chránil hrad příkop (později obezděný), mezi nímž a hradem se na stranách proti městu rozkládal ještě parkán. Jan z Pernštejna zesílil v letech 1525 – 1530 opevnění východní fronty hradu třemi mohutnými rondely. K zásadní přestavbě hradu na renesanční zámek přistoupil v poslední čtvrtině 16. století Tas z Lomnice. Přestavěný severní palác byl rozšířen tak, že zcela vyplnil před ním ležící prostor parkánu, na jihu vyrostlo nové křídlo a výrazně se změnila i situace na východě, kde se obvodová hradba mírně vysunula do příkopu a na nádvorní straně vzniklo další renesanční křídlo s arkádami. Patrně v této době byla také zcela odstraněna severovýchodní věž a snížena věž jihovýchodní, při níž vznikl průjezd na korunu východního opevnění. Poslední, neméně dramatická přestavba Jemnice proběhla za Maxmiliána Dauna ve třetí čtvrtině 18. století. Tehdy vyplnilo západní stranu nové zámecké křídlo (jenž dokonale překrylo případné starší stavby v tomto prostoru), jihovýchodní věž nahradila oválná kaple a celý komplex byl slohově a výškově sjednocen ve stylu baroka. Konečně, Pallaviciniové užili při zhmotňování svých představ o vzhledu zámku u nás poměrně vzácný sloh druhého rokoka. Náleží jim i autorství stavby balkonového portiku z r. 1900 na východní straně.

 
Interiér:

Interiéry zámku, silně zdevastované ve druhé polovině 20. století, jsou pomalu restaurovány a zpřístupňovány. Místnosti přízemí jsou klenuté, patra mají ploché stropy se štukovou výzdobou. Tu má i tzv. lovecký sál v přízemí a kaple Zasnoubení Panny Marie vyplňující jihovýchodní roh budovy. V jižní části přízemí se nachází 25 metrů hluboká studna.

 
Současný stav:

Jemnický zámek je čtyřkřídlá budova se dvěma nadzemními podlažími, půdorysu lichoběžníka. Vstupní východní průčelí zdobí střední rizalit s trojúhelníkovým štítem a balkonový portikus. Fasády tvoří v přízemí bosáž, nadzemní podlaží jsou bohatě členěna pilastry, římsami a okenními ostěními. U zámku se rozprostírá park o úctyhodné rozloze 21 hektarů.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy