Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Zámek ZÁMEK KAČINA
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Zámek Kačina

půdorys a nákres

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 2. 8. 2010
Exteriér, stavební vývoj:

Zámek Kačina stojí v rozlehlém krajinářském parku na jižním okraji obce Svatý Mikuláš. Je zbudován ve slohu čistého empíru, jehož je v České republice nejkvalitnějším představitelem. Objekt má půdorys luku vyhnutého směrem na západ, vzdálenost jehož okrajů činí 227 m a jehož střed tvoří obdélná jednopatrová hlavní budova. V ose stavby vystupují ze vstupního i zahradního průčelí portiky, jenž mají po šesti iónských sloupech a trojúhelníkovém štítu. Štít vstupního průčelí vyzdobil V. Prachner reliéfy alegoricky zobrazujícími lov a zemědělství, reliéf štítu zahradního průčelí má alegorickou a mytologickou výzdobu od V. Schrotha. Vrcholy pomyslného luku tvoří patrové pavilony s portiky s dórskými sloupy: jižní obsahuje knihovnu s ústředním sálem a kupolí, severní divadlo z r. 1851. Oba boční pavilony jsou s ústřední zámeckou budovou spojeny čtvrtkruhovými kolonádami s vždy dvaceti dórskými sloupy, za nimiž stojí přízemní křídla s místnostmi pro hosty. Konírny a hospodářské zázemí byly umístěny v suterénu zámku.

 
Interiér:

Zámecké interiéry tvoří 125 místností (pokud do nich zahrneme i prostory v suterénu). Původní empírové zařízení bohužel bylo – s výjimkou knihovny v jižním pavilonu – zničeno na konci druhé světové války. Ústřední prostorou zámku je reprezentační kruhový sál v přízemí hlavní budovy, který je současně jakousi předsíní velkého tanečního sálu. V hlavní budově zámku se nachází i jídelna a další salóny. Za pozornost ovšem stojí i velký knihovní sál se sloupovým ochozem v interiéru jižního pavilonu.

 
Současný stav:

Pozoruhodný empírový zámek Kačina se dochoval v podobě jak byl popsán výše. V jeho prostorách jsou dnes umístěny expozice Muzea českého venkova.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy