Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Zámek ZÁMEK KYNŽVART
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Zámek Kynžvart

půdorys

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 13. 3. 2010
Exteriér, stavební vývoj:

Podoba původní renesanční tvrze není známa. Někdejší barokní zámek Kynžvart byl jednopatrovou trojkřídlou budovou s valbovými střechami. Otvíral se k východu a jeho křídla byla nestejně dlouhá. Hlavní křídlo bylo opatřeno nárožními věžemi a středním, pilastry a atikou zdobeným rizalitem, označujícím umístění hlavního sálu. Kaple s věžičkou s cibulovou střechou se nacházela v severním křídle. Přestavba objektu za Klimenta Lothara Metternicha měla zásadní charakter: zámek získal podobu bílé (dnes světle žluté) klasicistní vily. Boční křídla byla prodloužena na stejnou délku a ukonsčena dvoupatrovými věžovitými pavilony, doplňujícími dosavadní dvojici nárožních věží. Valbové střechy byly nahrazeny nízkými plechovými a zámek dostal novou fasádu s novými ostěními oken a s plochou rustikou členěnou horizontálními římsami. Vchody do čestného dvora a parku byly opatřeny balkonovými přístavky a trojúhelníkové empírové štíty dvorního i zahradní průčelí byly opatřeny metternichovským znakem. Čestný dvůr sám byl uzavřen železnou mříží mezi zděnými pilířky; jeho střed zaujímá litinová kašna. Přestavěná kaple dostala stanovou střechu s hranolovou zvonicí. Za zámkem se na ploše téměř 100 ha rozprostírá anglický park s našimi i cizokrajnými dřevinami, potoky a rybníčky. V parku se nachází pískovcový obelisk bohyně Diany, dřevěná verandová kaple, železný šestiboký altán a čajovna.

 
Interiér:

Na zámku je možno spatřit množství cenných sbírek, z nichž řadu získal kancléř Metternich - ať už koupí, či darem (jako je tomu např. v případě kočáru z r. 1813, který mu daroval sám císař František I.). Mezi dobovými mobiliáři a velkým množstvím uměleckých předmětů evropského i orientálního původu, sbírky mincí, medailí, porcelánu a medailí zvláště vynikají dvě věci. První z nich je metternichovská knihovna o 30.000 svazcích, jejímž základem byla knihovna trevírského arcibiskupa a kurfiřta Lothara Metternicha (1551 - 1623) a která sem byla přemístěna z Koblence. Druhou mimořádnou pozoruhodností je interiér valeně zaklenuté kaple sv. Antonína Paduánského. Jeho ústřední částí je mramorový oltář pocházející z baziliky sv. Petra a Pavla v Římě; ten daroval Metternichovi v r. 1833 sám papež Řehoř XVI.. Oltář je doplněn sochami apoštolů Petra a Pavla a obrazem Vidění sv. Antonína od A. Pettery z r. 1832. Mimořádně cenné jsou pak na oratoři umístěné čtyři obrazy z počátku 16. století, které čerpají z legendy o sv. Kříži. Jsou dílem Dürrerova současníka, významného švábského malíře Bernharda Strigela (1460? - 1528). Konečně, na zámku se nachází řada soch a plastik, jako např.replika sousoší Amor a Psyché italského klasicistního sochaře A. Canovy v hlavním sále.

 
Současný stav:

Zámek Kynžvart se dochoval v té podobě, jak byl popsán výše.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy