Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Zámek ZÁMEK LIBÁ
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Zámek Libá

půdorys zámku

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 12. 1. 2018
Exteriér, stavební vývoj:

Hrad, později zámek Liebenstein, stojí na vyvýšenině nad Libským potokem v jihovýchodní části obce Libá. Na západě jej chrání strmý svah, na zbylých stranách byl ve středověku vyhlouben příkop. Do zhruba oválného nádvoří s osou sever – jih se původně vcházelo bránou pod válcovým, zhruba 21 m vysokým bergfritem o průměru asi 7 m, který tehdy přiléhal k vnitřnímu líci obvodové hradby. Podsklepený vícepatrový palác stál na opačné, jižní straně. Okolo poloviny 14. století byl starý palác přestavěn a současně rozšířen na sever o krátké křídlo, založené na skále. Při severozápadním úseku hradby povstal nový palác, který byl pak – stejně jako ostatní budovy – ještě několikrát přestavován. Vyobrazení hradu z r. 1604 zachycuje v nárožích nového paláce nad svahem dvě flankovací věže, jenž asi byly stejného stáří jako palác a které byly zbořeny někdy po třicetileté válce. Významná stavební aktivita proběhla na Liebensteinu na počátku a v polovině 15. století. Tehdy vzniklo ve svahu na jihu, pod starým palácem, předhradí s kaplí a vstup do jádra byl přeložen do nového příčného křídla přistavěného k východnímu rameni hradby při paláci. Fortifikace předhradí byla opatřena dvěma čtyřbokými baštami na východě a dnes již zcela zaniklou válcovou věží na jihozápadě. Poškození hradu Chebany r. 1509 si vynutilo jeho opravu, která, jak dokládá značně schematické vyobrazení objektu na mapě z r. 1550, byla provedena již minimálně částečně v renesančním slohu. Další renesanční úpravy ve druhé polovině 16. století přinesly propojení paláců novým patrovým křídlem. Další stavební aktivitu zásadního významu přineslo baroko – zejména před r. 1719 a okolo r. 1755 –, kdy se středověký hrad definitivně proměnil v pohodlný zámek. Barokní úpravy tehdy nejenže změnily interiéry a fasády starých budov, ale znamenaly i zasypání příkopů, v jejichž místech vznikla na východě nová terasa, přestavbu vstupního křídla a nahrazení staré gotické kaple novým kostelem sv. Kateřiny. Klasicismus první poloviny 19. století dal vzniknout novému křídlu v místě zasypaného příkopu na severu a konírnám na jihu za starým palácem. Spojovací západní křídlo bylo zvýšeno a přestavěno.

 
Interiér:

Místnosti zámku jsou převážně plochostropé. V jižním paláci se nachází rokokový salónek s bohatou štukovou výzdobou.

 
Současný stav:

Dnešní zámek Libá (Liebenstein) je tvořen komplexem budov různého stáří a složitého stavebního vývoje, kterému dominuje okrouhlá věž s barokní helmicí. V současnosti prochází velmi sešlý objekt generální rekonstrukcí.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy