Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Zámek ZÁMEK LIBOCHOVICE
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 16. 11. 2011
Historie objektu:

Předchůdcem zámku Libochovice byla tvrz, jenž se poprvé připomíná r. 1335; onoho léta prodal král Jan Lucemburský panství Klapý s hradem Klapým (později Házmburkem), městečkem Libochovice s tvrzí a dalším příslušenstvím Zbyňku Zajícovi z Valdeka. Kdo a kdy přesně libochovickou tvrz postavil, nevíme. Za husitských válek – r. 1424 – Libochovice dobyli a vypálili husité. Libochovické panské sídlo pak leželo více sto let v rozvalinách, jak dokládá ještě vklad do zemských desk z r. 1550, kdy jej označeno jako pustý zámek. Obrat v situaci nastal r. 1558, kdy Kryštof Zajíc z Házmburka prodal házmburské panství Janovi z Lobkovic, který na místě zničené tvrze postavil renesanční zámek. Na tomto zámku také Jan z Lobkovic r. 1569 zemřel. Lobkovicům náleželo házmburské – a posléze libochovické – panství do r. 1594, kdy z důvodu odbojného postoje Jiřího staršího z Lobkovic vůči císaři propadlo konfiskaci. Libochovice pak byly na čas komorním statkem, až je r. 1613 získal Adam ze Šternberka. R. 1661 poškodil zámek a město požár a protože tehdejší majitel panství Václav Vojtěch ze Šternberka nedisponoval dostatečnými finančním prostředky na jejich obnovu, prodal je r. 1682 i s panstvím Gundakarovi z Ditrichštejna. Ten vzápětí podnikl potřebné stavební akce, při nichž byl libochovický zámek v letech 1683 – 1690 rekonstruován a přestavěn v barokním slohu. Přestavbu projektoval známý italský architekt Antonio Porta, který je mj. i autorem obdobného projektu na zámku v Roudnici. Po Ditrichštejnech přešly Libochovice r. 1858 na základě příbuzenských svazků na Herbersteiny, kteří je drželi až do zestátnění r. 1945. Dlužno ještě připomenout, že libochovický zámek je rodištěm vynikajícího českého badatele a vědce Jana Evangelisty Purkyně, který zde přišel na svět dne 17. prosince 1787 jako syn panského obročního a jenž duší zůstal až do konce života libochovickým rodákem.

 
Galerie rodů působících na objektu:
Český král Zajícové z Házmburka Lobkovicové Komorní statek český Šternberkové
Ditrichštejnové
 
Galerie významných osobností spjatých s objektem:
Purkyně, Jan Evangelista (17. 12. 1787 - 28. 07. 1869)
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy