Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Zámek ZÁMEK MOKROSUKY
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Zámek Mokrosuky

půdorys přízemí

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 20. 8. 2011
Exteriér, stavební vývoj:

Předpokládaná gotická vodní tvrz z 15. století byla těsně po r. 1579 renesančně přestavěna a rozšířena o budovu reprezentativního zámečku. Na konci 16. věku, či spíše v první třetině 17. století, je tvrz doplněna arkádovým průčelím (stejně jako Huertův palác na Velhartickém hradě, se kterým má celou řadu shodných detailů). První renesanční sgrafitové fasády a renesančními štíty dělenými římsami a tvarovanými volutami byly doplněny a sgrafitová korunní římsa byla překryta malovanou římsou. Budova se tehdy patrně skládala ze dvou jednopatrových stavení, situovaných k sobě v pravém úhlu, z nichž větší uzavírala kratší stranu pravoúhlého poplužního dvora. Rozsáhlejší stavební úpravy byly zřejmě prováděny před r. 1670, poté až v letech 1888 - 1890 (štít v renesančním stylu, zdivo kolem štítů, nátěr vnější fasády proti ulici a zahradě, vnitřní úpravy, opravy krovů a šindelové krytiny hospodářských budov apod.). V r. 1927 byla ještě střecha pokryta šindelem. Budovy byly tehdy ve špatném stavu a v r. 1929 došlo k jejich obnově. Zámeček jako panské sídlo byl opuštěn a velký sál přeměněn v sýpku ještě na konci 17. století. Hospodářsky bylo využíváno celé jižní křídlo. Ve východním byl byt správce. V r. 1957 byla zahájena celková adaptace zámku, která vyvrcholila na počátku 70. let 20. století (vybudování kulturního sálu v jihozápadním křídle). Sedlová střecha, původně krytá šindelem, byla v 50. letech 20. století po posílení krovové konstrukce osazena taškami bobrovek na řídké laťování. Restaurátorský průzkum fasády (podrobný i hloubkový) a následné obnovovací práce na zbytcích sgrafitové výzdoby probíhaly již v r. 1978. Poté byly přerušeny. Opravy štítů, krovu a střešní krytiny byla zahájeny v r. 2009. Po restaurátorském průzkumu štítů bylo obnoveno původní renesanční malování říms a volut.

 
Interiér:

Interiéry zámku Mokrosuky jsou v patře plochostropé, v přízemí převážně klenuté. V tomto ohledu vyniká zejména střední síň nejstaršího gotického křídla na severovýchodě, jejíž renesanční klenba je sklenuta na střední sloup. Interiéry mokrosuckého zámku postrádají výraznější vnitřní výzdobu či architektonické články. Novodobé účelové adaptace některých prostor (např. již zmíněného velkého sálu) jsou v současnosti postupně odstraňovány.

 
Současný stav:

Areál zámku Mokrosuky je zapsán v ÚSKP pod rejstříkovým číslem 14069/4-3146 a sestává z těchto objektů: zámek s kaplí, chlévy, kolna, stodola I., stodola II., špýchar, park, bývalý vodní příkop, ohradní zeď s branou. Obdélný dvůr uzavírají z východu a z jihu dvě patrové budovy sloužící k obytným účelům, ze západu a severu pak přízemní hospodářské stavení chlévů a stodoly. Obě obytná zámecká křídla, spojená patrovým traktem s jedním oknem v ose a čtyřmi větracími otvory v podstřeší krytém sedlovou střechou, mají při východním průčelí sklep s valenou klenbou. Jižní obdélná budova se otevírá v patře jižním a východním směrem pilířovou arkádou (na jih deset oblouků, na východ čtyři oblouky). Vysoké dvoustupňové volutové štíty s bohatě profilovanými římsami zdobí čučky. K jižnímu arkádovému nároží přiléhá bývalá kaple s polokruhovým závěrem, v přízemí je obdélná. Východní budova o šesti okenních osách si uchovala zbytky bohaté sgrafitové výzdoby, z gotického či renesančního období mohou pocházet červené omítky na dvorním průčelí a v severní části východní fasády dvojice krakorců. Štíty jsou stejné jako u předcházejícího křídla avšak nižší, střecha rovněž sedlová krytá taškami. Zbytky vodního opevnění ve formě rybníku se dochovaly před východním křídlem.


Text: Jaroslav Pachner

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy