Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Zámek ZÁMEK ORLÍK NAD VLTAVOU
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Zámek Orlík nad Vltavou

půdorys patra

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 16. 1. 2011
Exteriér, stavební vývoj:

Původně gotický hrad Orlík byl vybudován na konci skalnatého ostrohu nad levým břehem řeky Vltavy asi šestnáct kilometrů severozápadně od Milevska. Zvláště na severu a severovýchodě, tam, kde dnes voda Orlické přehrady téměř omývá paty zámku, se ještě do konce padesátých let 20. století otevírala hluboká propast. Hrad byl dvojdílný. O podobě dnes již zcela zaniklého předhradí však nic nevíme. Jádro na konci ostrohu mělo tvar nepravidelného lichoběžníku s delší jihovýchodní stranou a zkoseným východním nárožím. Tvar čela jádra na jihozápadě byl determinován tvarem skály, jenž zde příčně přetíná přístup a stačilo ji pouze obezdít, aby vznikla čelní štítová hradba. Obranyschopnost této bariéry byla ještě zesílena okrouhlou věží Uherkou v nároží západním, věžicí (dnes polookrouhlou) v nároží jižním a mezi nimi, uprostřed hradby, vystupujícím polookrouhlým objektem, v jehož interiéru byla dokonce umístěna hradní kuchyně. Tato koncepce měla jistě svůj vzor v progresivním hradním typu – francouzském kastelu; T. Durdík pak upozornil na možnost, že řešení čela jádra hradu Orlíka má svůj vzor v královském hradu Džbánu, pocházejícím pravděpodobně ze stejné doby jako Orlík. Před čelem jádra byl vyhlouben příkop, přes nějž vedl pod věží Uherkou most k bráně. Brána do nádvoří měla podobu průjezdu vysekaného do skály. Dnes je nádvoří zcela obestavěno budovami, jejichž doby vzniku se výrazně liší. Nejdříve vznikl palác na nejchráněnějším místě nad srázem nad řekou. Ve svém severozápadním nároží vybíhal tento palác v mohutný blok zdiva, snad věžici sloužící ke kontrole řeky. Stáří křídla přiléhajícího k jihovýchodní hradbě přesně neznáme, ale soudě dle skladby prostor, může pocházet již ze 13. století. Nejstarší detail tohoto křídla – dvě pole křížové klenby v jižní části přízemí – pocházejí ze 14. století. Z obrysu jihovýchodního křídla vystupuje kaple se zevně polygonálním presbytářem. Severozápadní strana byla v době vzniku hradu patrně vymezena pouze hradbou. Jádro obíhal parkán nejasného rozsahu a datování. 16. století přineslo významné změny ve stavební struktuře objektu. Prostřední stavbu v čele jádra nahradila okrouhlá vížka a stávající palácové budovy byly přestavěny a vybaveny rozměrnými renesančními okny. Kaple v jihovýchodním křídle byla zaklenuta síťovou klenbou z doby okolo roku 1520. Největší změna však nastala na severozápadě, kde vzniklo nové palácové křídlo. Po požáru v roce 1802 dostal zámek třetí patro a úpravy vyvrcholily regotizací objektu podle projektu Bernarda Gruebera v polovině 19. století, jenž dala Orlíku jeho současnou podobu.

 
Interiér:

Zámecké interiéry jsou vysoké ceny. Zahrnují nábytek, obrazy, sochy, porcelán, italskou majoliku, sklo, renesanční cín, holandské lustry, koberce, kachlová kamna, výrobky uměleckého řemesla, zbraně a četné lovecké trofeje. Posledně uvedené jsou pak umístěny zvláště v již zmíněné klenuté místnosti jihovýchodního křídla, jenž byla upravena jako lovecký sál. Zvláštní hodnotu má vybavení malého rytířského sálu s kazetovým stropem od Jana Tesky, romanticky zařízený velký rytířský sál s arkýřem, rokokový modrý salón a velký empírový salón s přiléhajícím biliárovým pokojem. Tyto prostory se nacházejí ve druhém patře; naproti tomu, 5 sálů prvního patra je věnováno období napoleonských válek a podílu orlických Schwarzenberků na vytváření politické situace v Evropě první poloviny 19. století. V jihovýchodním křídle zámku je umístěna Schwarzenberská knihovna čítající 16.000 svazků.

 
Současný stav:

Zámek Orlík se dochoval v té podobě, jak byl popsán výše. U zámku se na ploše 143 ha rozprostírá rozsáhlý přírodně krajinářský park s domácími i cizokrajnými dřevinami. V západní části parku se nachází pseudogotická Schwarzenberská hrobka.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy