Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Zámek ZÁMEK POTŠTEJN
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Zámek Potštejn

půdorysy

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 5. 3. 2014
Exteriér, stavební vývoj:

Zámek Potštejn je jednoduše vyhlížející, čtyřkřídlá jednopatrová budova téměř čtvercového půdorysu, krytá vysokou mansardovou střechou. Stavebně historická analýza však ukazuje, že objekt nevznikl naráz a že jeho nejstarší část, která mohla mít charakter tvrze, se nacházela v místě východní části severního křídla; dokládají to tři nevelké, 130 cm silnou zdí vymezené valeně klenuté sklepní prostory, které zřejmě v pozdním středověku tvořily přízemí původního sídla. Dnešní přízemí zámku je původem renesanční stejně jako část prostor severního a jižního křídla v patře. Snad za éry Zárubů z Husířan bylo vyrovnáno nádvoří, přičemž vzaly za své nejstarší části objektu. Do téže doby spadá raně barokní sloh východního a západního křídla zámku. Finální podobu zámek dostal po r. 1746, kdy byla jeho křídla výškově i slohově sjednocena v pozdním baroku. Z téže doby pocházejí i přízemní nádvorní arkády severního a jižního křídla. Nádvoří zámku je přístupné osově souměrně umístěnými průjezdy v západním a východním křídle, přičemž ten východní, zvýrazněný trojosým rizalitem s trojúhelníkovým tympanonem, je hlavní. Tympanon nad vstupní branou s balkónem zdobí erby rodu Harbuval–Chamaré a Dobřenských z Dobřenic. Nástupní předprosor je lemován zídkou s kamennými vázami a kašnou, což mu dodává pohledovou malebnost. Fasády zámku člení pilastrový řád, doplněný ve vstupním průčelí o tvarované nadokenní římsy. V jihovýchodním sousedství zámku stojí kostel sv. Vavřince, jehož empírová úprava se datuje do let 1816 – 1821.

 
Interiér:

Přízemí zámku je klenuté, patro plochostropé. Nejzajímavější částí interiérů je mramorový sál se vzácným rokokovým stropem a kaple Nejsvětější Trojice.

 
Současný stav:

Potštejnský zámek se dochoval v podobě, jak byl popsán výše. Na jižní straně k němu přiléhá zahrada, na severní park.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy