Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Zámek ZÁMEK TOVAČOV
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Zámek Tovačov

celková situace

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 17. 1. 2010
Exteriér, stavební vývoj:

Tovačovský zámek, původně hrad, vznikl v bažinatém terénu na východním okraji města. Je velmi rozsáhlý: delší osa dvojdílné dispozice – zhruba severojižní – činí 250 m, kratší (ze západu na východ) 140 m. Středověká podoba předhradí, které má půdorys zhruba poloviny oválu, nám uniká. Snad bylo původně jen dřevěné a kamennou hradbou jej opevnili až páni z Cimburka v 15. století. Za svoji současnou podobu předhradí vděčí především pánům z Pernštejna, kteří kolem něj nechali nasypat mohutný val se čtyřmi půlkruhovými rondely. Toto velmi progresivní opevnění je svým charakterem raně renesanční, zatímco vstupní brána na západě má ještě podobu původně pozdně gotické věže. Portál průjezdu do předhradí, zdobený erbem Jana II. z Pernštejna a jeho manželky Anny Kostkové z Postupic, byl dostupný z města po mostě přes příkop, který obklopoval předhradí i vlastní hrad. Dlouhá patrová budova tvořící východní frontu předhradí pochází z doby po r. 1600. Vlastní zámek, který prošel složitějším stavebním vývojem, má půdorys přibližně mělkého pětiúhelníku či lichoběžníku (osy 53 a 46 m), chráněného po obvodu příkopem a obdobným valem jako předhradí. Odolnost valu byla zesílena třemi nárožními rondely s cihelnými plentami; rondel chyběl pouze v jižním nároží, kde bývalo zděné předbraní a za ním branská věž zvaná Formosa, tj. „Spanilá“. Své jméno si tato věž, s téměř sto metry výšky dominanta celého okolí, bezesporu zaslouží. Její čtyři spodní hranolová podlaží pochází ještě z nejstarší gotické fáze hradu. R. 1492 byla věž radikálně přestavěna a zvýšena o další čtyři osmiboká patra, čímž dostala neobvyklý tvar. Věž kryje cibule s lucernou a makovicí. Vstupní portál z r. 1492 je italské provenience; jedná se patrně o první raně renesanční portál v českých zemích užitý. Zástavba zámku je dnes de facto trojkřídlá (otevřená ve svém severním nároží), až do konce 19. století však byla obvodová. Výšková úroveň jednotlivých zámeckých budov přitom není stejná. Z nejstarší stavební fáze je doložena čtverhranná věž na severovýchodě, z níž zůstalo přízemí v mladší zástavbě (10,5 × 11 m) a palác na západě. Stěžejní objekty, včetně tzv. „jezdeckého sálu“ Jana II. z Pernštejna, stávaly právě na severu a západě, tedy v místech, která fatálně postihla demolice r. 1887. Mladší východní křídlo se přimklo ke starší, 1,5 m silné hradbě za pánů z Pernštejna; z téže doby pocházejí i arkádové ochozy v nádvoří. Objekt hlavního schodiště na západě se datuje až na konec 19. století.

 
Interiér:

Interiéry tovačovského zámku jsou svým původem dílem renesanční, dílem barokní. Jejich podobu ovšem poznamenala úprava na konci 19. století. V přízemí se dochovaly valené a křížové hřebínkové klenby. Na severu se nachází tzv. Rytířský sál s valenou klenbou s výsečemi a freskovou výzdobou. Jiné sály mají klenby zrcadlové nebo jsou plochostropé, se štukovými zrcadly. Ve druhém patře severního křídla se nachází kaple s barokní úpravou z r. 1670. Je zaklenuta kupolí a zdobena štukem a malbami.

 
Současný stav:

Zámek Tovačov se dochoval v podobě, jak byl popsán výše. Na počátku 21. století je postupně rekonstruován.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy