Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Zámek ZÁMEK UHERSKÝ OSTROH
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 24. 5. 2008
Historie objektu:

Hrad v Uherském Ostrohu (původně zvaném Stenice či Ostrov) založil nejspíš někdy po r. 1260 král Přemysl Otakar II.; r. 1286 zde byl královským purkrabím Matouš z Černé Hory. Jan Lucemburský zastavil hrad a město Ostroh Chotěborovi ze Střen a r. 1318 olomouckému biskupovi Konrádu I.; ostrožské panské sídlo je u této příležitosti označeno jako tvrz. Od r. 1320 zástavu držel Zdeslav ze Šternberka. Po polovině 14. století se Ostroh vrátil do rukou zeměpána poté, co jej získal zpět moravský markrabě Jan Jindřich. V r. 1400 byl Ostroh v držení markraběte Prokopa a proto hrad obléhal uherský král Zikmund. R. 1406 měl zboží v zástavě Mstidruh z Adlar a od r. 1411 Hašek z Valdštejna. Za husitských válek učinil Hašek z Ostrohu významný opěrný bod kališníků na jihovýchodní Moravě; hrad a město pak byly téměř permanentně obléhány králem Zikmundem. Vypudit z Ostrohu husity se podařilo až Albrechtovi Rakouskému někdy po r. 1424, načež se zde usadil – do r. 1439 – ruský kníže Fridrich. Zástavní držitelé se pak střídali v rychlém sledu: r. 1446 Čeněk z Mošnova, r. 1453 známý husitský válečník Jan Jiskra z Brandýsa, r. 1455 Mikuláš Truchsess, r. 1458 Jan z Cimburka, r. 1464 Jan z Landštejna. Některý z těchto držitelů na hradě postavil nový pozdně gotický palác. R. 1468 Ostroh obsadilo vojsko uherského krále Matyáše, který jej pak uděloval v držení svým hejtmanům. Významným mezníkem pro hrad je r. 1511, kdy ho získal do dědičného držení Jan z Kunovic. Páni z Kunovic pak v průběhu 16. století hrad přestavěli na renesanční zámek. V r. 1605 zámek po úderu blesku těžce poškodil požár, ale tehdejší majitel panství Jan Bernard z Kunovic ho nechal opravit. R. 1625 byly Janu Bernardovi statky zkonfiskovány a Ostroh prodán Gundakarovi z Lichtenštejna, což předznamenalo jeho úpadek. V r. 1645 dobyli ostrožský zámek Švédové; zejména však, protože Lichtenštejnové v Ostrohu nesídlili, zůstal zámek pouze střediskem správy panství a po r. 1850 byl dokonce degradován na kanceláře velkostatku a byty úředníků. Majetkem Lichtenštejnů zůstal až do r. 1945.

 
Galerie rodů působících na objektu:
Český král Olomoucké biskupství Šternberkové Valdštejnové z Cimburka
z Landštejna z Kunovic Lichtenštejnové
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy