Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Zámek ZÁMEK UHERSKÝ OSTROH
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Zámek Uherský Ostroh

půdorys přízemí

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 24. 5. 2008
Exteriér, stavební vývoj:

I přes své jednoduché vzezření prošel zámek Uherský Ostroh složitým stavebním vývojem ze středověkého hradu. Ten využíval koryta řeky Moravy, které se jeho areálu dotýkalo nejen na severovýchodě, kde bývalo předhradí zcela neznámé podoby, ale původně i po celé délce severozápadní fronty. Vstup do čtverhranného jádra (31 × 37 m) zajišťovala kulisová brána, prolomená v 1,5 – 2,4 m silné obvodové hradbě na východě. Ostrahu brány zajišťovala ve východním nároží stojící hranolová obytná věž (12 × 11,5 m), k níž se přimykal obdélný podsklepený palác, tvořící jihovýchodní frontu jádra. Tato počáteční podoba hradu z doby okolo r. 1260 byla někdy po polovině 15. století doplněna o obdélný palác, předstupující před severovýchodní líc plášťové hradby jádra. Tento počin pak – z důvodu nedostatečného prostoru v nádvoří – napodobili stavebníci dalších křídel na severozápadě (1511 – 1525) a zejména jihozápadě, kde byla po r. 1560 starší zástavba včetně původní obvodové zdi zcela zbořena a nahrazena obdélným vrcholně renesančním křídlem s novým průjezdem. Vnější obrys budovy byl při těchto přestavbách opět sjednocen do navenek homogenního, téměř čtvercového tvaru a nádvoří obklopily dvoupatrové renesanční arkády s toskánskými sloupky. Odlišnou podobu měla arkáda pouze na straně nejstaršího paláce, která byla o také něco starší než na arkády na zbylých stranách, a jenž byla později zazděna. V době pobělohorské bylo zásadním způsobem přestavěno hospodářské předzámčí na severovýchodě (bývalé předhradí) – vznikl zde čtverec stájí se středním dvorem, později částečně zbořený a částečně zásadním způsobem přestavěný; novodobé úpravy postihly i objekty v předzámčí na jihozápadě (kde býval i pivovar) a dnes už neexistující zámecké zahrady.

 
Interiér:

V interiérech se dochovaly renesanční ostění dveří a oken, část místností má gotické a renesanční klenby. V nejstarším jihovýchodním křídle se spatřuje velký sál a bývalá kaple. Jeden ze sálů v patře zámku má zachovánu výraznou štukovou výzdobu.

 
Současný stav:

Zámek Uherský Ostroh je čtverhranná třípatrová budova (48 × 44 m) s dvoupatrovými renesančními arkádami, dnes zasklenými. Výjimku z pravidla představuje jihovýchodní, nejstarší křídlo, které je pouze dvoupatrové a arkády nemá. Dominantou zámku je čtverhranná schodišťová věž s hodinami a barokní lucernou, stojící ve východním rohu nádvoří (hmotově není současná věž totožná se starší věží hradu). Vstup do nádvoří zprostředkovává klenutý průjezd renesančním traktem vlevo od jižního nároží zámecké budovy. V jihozápadním předzámčí stojí za pozornost dekorovaný renesanční portál s erby.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy