Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Zámek ZÁMEK VYŠKOV
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Zámek Vyškov

vývojové schéma

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 14. 3. 2010
Exteriér, stavební vývoj:

Zámek Vyškov prošel komplikovaným stavebním vývojem. Pozdně gotický hrad, vevázaný do městského opevnění na jihu, měl půdorys pětiúhelníku (osy zhruba 65 a 43 m) vymezeného kamennou hradbou. Čtyřprostorový palác se přimykal k hradbě na severu, druhé palácové křídlo tvořilo západní frontu; tyto stavby vytvořily i základ pozdějšího zámku. Tíha obrany ležela na mohutné půlkruhové baště v jihozápadním nároží (později zakomponované do hmoty barokní budovy v jihozápadním nároží) a dvou dnes zcela zaniklých hranolových věžích, z nichž jedna zcela předstupovala před obvod (později rovněž zbořené) hradby na jihu a druhá, obsahující vstupní bránu, se nakoso přikládala k paláci na severovýchodě. Jiná zaniklá budova se přimykala k obvodové hradbě na jihovýchodě. Na východě na vlastní hrad navazovalo předhradí. Jeho nejstarší podobu neznáme; patrně z první poloviny 16. století pochází raně renesanční bašta s pěti mohutnými pilíři v severovýchodním nároží předhradí, jakož i k ní se přimykající východní část severního traktu. Od města odděloval předhradí příkop. Do doby po r. 1665 se datuje komplexní přestavba starých hradních budov jádra, dlouhé severní křídlo předhradí a spojovací krček mezi tímto traktem a jádrem. Stavební činnost pokračovala ještě po r. 1680; jak ukazují plány a vyobrazení z první třetiny 18. století, budovami bylo postupně obestavěno jak nádvoří bývalého hradního jádra, tak celý obvod předzámčí. Po požáru r. 1753 a v době následného úpadku zámku byla v průběhu 19. století většina těchto budov odstraněna.

 
Interiér:

Interiéry vyškovského zámku byly upraveny na muzeum. Budovy gotického původu jsou podsklepené. V severní se dochovaly pozdně gotické architektonické detaily (ostění portálků dveří, oken, krb).

 
Současný stav:

Současná vnější vizáž zámku Vyškov jeho složitý stavební vývoj příliš neprozrazuje. Zámek je dvoukřídlá jedno– a dvoupatrová budova s rozšířeným jihovýchodním koncem, vzniklá postupnými přestavbami původních gotických budov. Na jihu a východě se budova volně otevírá do parku, protože budovy obklopující nádvoří na těchto stranách byly beze zbytku zbořeny. Dochoval se rovněž dlouhý severní trakt předzámčí s průjezdem a baštou na severovýchodě.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy