Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Zámek ZÁMEK ŽAMBERK
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Zámek Žamberk

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 28. 6. 2008
Exteriér, stavební vývoj:

Zámek Žamberk je tvořen obdélným komplexem patrových budov, soustředěných kolem dvou téměř čtvercových nádvoří. Největším zásahem do jeho souměrnosti bylo zboření západního traktu prvního nádvoří po r. 1809, čímž se první nádvoří stalo čestným dvorem. V současnosti působí první nádvoří opět uzavřeným dojmem díky zcela nevhodné moderní přístavbě v místě zbořeného křídla. Obě nádvoří byla původně vybavena renesančními arkádami, ty však byly v průběhu doby na prvním nádvoří odstraněny zcela a na druhém se dochovaly jen částečně. Na prvním nádvoří se dochoval secesní portál s erbem Parishů, spojovací křídlo nese rokokovou úpravu a má zdobený portál s balkónem a erbem Bubnů. Fasády budovy jsou převážně secesní. Severní nároží prvního nádvoří tvoří kaple Nanebevzetí Panny Marie. Na zahradním průčelí zámku je barokní portál z konce 17. století. Severně od zámku se rozkládá dvůr s hospodářskými budovami, jižně anglický park.

 
Interiér:

Přízemí i patro zámku klenuté, klenby převážně valené a klášterní s trojbokými lunetami. Kaple má výzdobu z r. 1691, se štukovým dekorem a výmalbou.

 
Současný stav:

Žamberský zámek se dochoval v podobě jak byl popsán výše.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy