Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Zámek ZÁMEK ZNOJMO - LOUKA
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
LOKALIZACE:
Zámek Znojmo - Louka
Kraj: Jihomoravský
Okres: ZN Znojmo
Pověřená obec: Znojmo
 
 
OBJEKTY V OKOLÍ:
Zámek Znojmo - dochovaný
Zámek Dyje - dochovaný
Tvrz Český - zaniklý
Tvrz Strachotice - zaniklý
Zámek Plaveč - dochovaný
Zámek Kravsko - dochovaný
Zámek Tvořihráz - dochovaný
Hrad Lapikus - výrazné pozůstatky
Hrad Nový Hrádek - výrazné pozůstatky
Tvrz Žerotice - výrazné pozůstatky
 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 31. 1. 2011
Název objektu:
Znojmo - Louka
 
Bližší charakteristika:
Částečně přístupný
 
Adresa objektu :

Premonstrátský klášter Znojmo - Louka, Loucká 3055/3, Znojmo, 669 02

tel.: +420 515 267 458
Zámek Znojmo - Louka - letecký pohled na klášter a zámek (foto J. Novak, bikeboy.cz)
Znojemský klášter Louka je objektem dobře známým. Již mnohem méně se však ví, že v 19. století přestavěli Liebenbergerové část budov bývalého kláštera na zámek. A je poznatkem zcela novým, že v areálu kláštera stával od 15. století hrad, který se postupem doby proměnil na nevýraznou budovu při kostele. Monumentální komplex louckého kláštera a zámku se bohužel vzhledem k dlouhodobému působení armády v současnosti nachází v dost zuboženém stavu a dosud se nepodařilo zajistit program ani zdroj financování pro jeho obnovu. Objekt doporučujeme jako doplněk návštěvy znojemského zámku.
Historie objektu:
Premonstrátský klášter Louka založil r. 1190 kníže Konrád Ota; původnímu účelu pak objekt sloužil až téměř do konce 18. století. R. 1425 vypálili klášter husité. K jeho obnově došlo vzápětí - ve třicátých a čtyřicátých letech 15. století - a při této příležitosti nechal opat Přibyslav zbudovat západě od konventu klášterní - pokračování zde
Popis objektu:
Loucký klášter tvoří komplex budov na levém břehu Dyje jižně od centra města Znojma. Ze středověké čtyřkřídlé dispozice konventu o rozměrech zhruba 60 × 50 m s uzavřeným vnitřním nádvořím se do současnosti dochovaly jen fragmenty. Klášterní hrad, k jehož poznání velkou měrou přispěl v nedávné době M. Plaček, vznikl západně od - pokračování zde
Místo pro Vaši reklamu
Pro informace nás kontaktujte:
reklama@castles.cz

Soupis hradů, zámků a tvrzí v okolí do 20 km od Vašeho zařízení rádi sdělíme na vyžádání emailem.
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy