Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Zámek ZÁMEK ZRUČ NAD SÁZAVOU
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 1. 12. 2011
Historie objektu:

První zmínka o Zruči pochází z r. 1328, kdy Heřman z rodu Chvalovských z Ledec daroval podací kostelní právo ve Zruči pražskému klášteru na Zderaze. R. 1355 se jako patron zdejšího kostela uvádí Petr z Orlíka, jenž se o dvacet let později zval z Kolovrat. Že tomuto významnému šlechtickému rodu Zruč již od poloviny 14. století opravdu náležela, svědčí i jméno jejího dalšího držitele: Ješka z Kolovrat r. 1364. Někdy po r. 1417 přešla Zruč na některou z odnoží Kolovratů, kteří se psali ze Zruče či později Zručští z Chřenovic; r. 1433 je jako nesporný majitel Zruče doložen Milota z Chřenovic. Paradoxem zručského panského sídla je, že první zmínka o něm – coby hradu – pochází až z r. 1540, kdy se Zdeněk a Léva, synové Aleše Zručského z Chřenovic, dělili o rodový majetek. Hrad tehdy dostal Zdeněk; A. Sedláček zaznamenal, že oba bratři byli divoké násilnické povahy a že vyvolávali četné krvavé spory s cizími i mezi sebou navzájem. R. 1547 prodal Zdeněk Zručský z Chřenovic statek Zruč Jindřichovi Střelovi z Rokyc, který jej již o rok později prodal Janovi Černčickému z Kácova a ten zase r. 1553 Jiřímu Kalenicovi z Kalenic. Kalenicové z Kalenic přestavěli ve druhé polovině 16. století starý gotický hrad na renesanční zámek. Přišli o něj i celé zručské panství r. 1623, kdy byl Albrechtu Bavorovi z Kalenic za účast na stavovském povstání (1618 – 1620) zkonfiskován majetek. Zabavené panství koupil Arnolt Perglas z Losentic a jeho majitelé se pak střídali v rychlém časovém sledu. Za třicetileté války panství a patrně i zámek značně utrpěly. Lze však soudit, že poválečná stavební činnost na zámku měla nejspíše pouze charakter nutných oprav. Stejnou potřebu vyvolal r. 1781 požár, který zničil zámecký archiv a převážnou část výzdoby interiérů. Větší stavební práce na zámku nechal provést až Jan Skrejšovský v letech 1872 – 1878. Byly realizovány ještě v barokním slohu, zatímco další přestavba objektu (1891 – 1894) se již zcela nesla ve stylu romantiky. Došlo k ní poté, co zručský velkostatek r. 1885 koupil zbohatlý podnikatel železničních staveb Jan Schebek, po jehož smrti r. 1889 majetek zdědil syn Adolf. Majetkem Schebků zůstal zručský zámek až do r. 1948, kdy jim byl vyvlastněn a přešel do správy Místního národního výboru. Sloužil pak jako kanceláře, provozovny komunálních služeb, škola a knihovna. Dnes je majetkem města.

 
Galerie rodů působících na objektu:
Chvalovští z Ledec z Kolovrat
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy